Privacy & Disclaimer

Alleswatjewetenwilt.nl is opgesteld met aandacht en zorgvuldigheid. Ondanks onze zorgvuldigheid bestaat de mogelijkheid dat de door ons gedeelde informatie onvolledig en/of incorrect is. Er kunnen aan Alleswatjewetenwilt geen rechten ontleend worden op deze gedeelde informatie. Daarnaast kan te allen tijde de informatie op de website aangevuld en/of gewijzigd worden door Alleswatjewetenwilt.nl zelf.

Het is strikt verboden om auteursrechtelijke informatie en/of beeldmateriaal van Alleswatjewetenwilt.nl openlijk te delen, te archiveren of te kopiëren, zonder schriftelijk akkoord van Alleswatjewetenwilt.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van daden en/of beslissingen die op onze gedeelde informatie gebaseerd is, accepteren wij niet. Bovendien accepteren wij ook geen aansprakelijkheid voor het mogelijk niet of slecht functioneren van onze website. Wij maken op Alleswatjewetenwilt.nl gebruik van links. Deze verwijzen u door naar externe websites. Deze websites zitten niet in ons domein. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid over de inhoud, het functioneren en de kwaliteit van deze websites.

Cookies

Wij maken op Alleswatjewetenwilt.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine en simpele tekstbestanden die het gedrag van onze bezoekers vastleggen, analyseren en delen. Dit gebeurt zodat de website beter op de bezoeker afstemt. Persoonlijke gegevens worden door deze cookies niet gebruikt. Indien u wilt dat Alleswatjewetenwilt.nl optimaal functioneert, accepteert u de cookies.

Privacy

Op Alleswatjewetenwilt.nl maken wij gebruik van advertentiebedrijven. Deze advertentiebedrijven tonen advertenties aan de bezoeker, bij bezoek aan onze website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Ook deze advertentiebedrijven gebruiken persoonlijke gegevens niet. Zij maken enkel gebruik van de informatie die cookies vastleggen.

Alleswatjewetenwilt.nl houdt te allen tijde het recht om deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich veranderingen voordoen in de wet of ons beleid. Bovendien is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Alleswatjewetenwilt.nl en niet voor de externe websites waarnaar u door middel van links wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.